۶ آذر، زادروز داوود اسدی گرامی باد

۶ آذر، زادروز داوود اسدی گرامی باد

تنها آمده‌ایم و تنها خواهیم رفت.استاد عزیزممحرمی چون تو در این دنیا نیست همسرم.داوود جانم، ۶ آذر ۱۳۴۸ روز زمینی شدنت است، تحربه‌ها در کنارت کسب کردم و چه توصیفی از این بهتر که بگویم اثرت هست، پسرمان دانیال اسدیزمزمه می‌کنم چون تو هستی هر آنچه که باید هست ما را. به پاس این همه پیوندی که هنرمندانه به من آموختی، امروز ۶ آذر ۱۳۹۷، […]

Read Me