۶ آذر، زادروز داوود اسدی گرامی باد


تنها آمده‌ایم و تنها خواهیم رفت.
استاد عزیزم
محرمی چون تو در این دنیا نیست همسرم.
داوود جانم، ۶ آذر ۱۳۴۸ روز زمینی شدنت است، تحربه‌ها در کنارت کسب کردم و چه توصیفی از این بهتر که بگویم اثرت هست، پسرمان دانیال اسدی
زمزمه می‌کنم چون تو هستی هر آنچه که باید هست ما را.

به پاس این همه پیوندی که هنرمندانه به من آموختی، امروز ۶ آذر ۱۳۹۷، صدای کودکی در گوش من پیچید که اذان می‌گفت.
پسرمان، اثر توست که خلق شدی و خلق کردی.
به پاس پیوند عمیق‌مان، در تبریک تولدت که آزمون شادی است می‌خوانم:
بسم‌الله ای الشمس الضحی
بسم‌الله ای شیرین لقا.

طلوع: ۶ آذر ۱۳۴۸