گفتگوی داوود اسدی با محمود شهریاری

این ویدئو، گفتگویی است در برنامهٔ دیار آشنا از شبکهٔ‌ جام جم که در آن محمود شهریاری میزبان داوود اسدی و دوستان او بود و با داوود اسدی دربارهٔ‌ زندگی‌اش و کارهای هنری‌اش گفتگو کرد.