کلیپی به یاد داوود اسدی

این کلیپ دو سال پس از درگذشت داوود اسدی، در زادروزش به یاد او از شبکه‌های تلویزیون پخش شد.