داوود اسدی، علاوه بر بازیگری و نویسندگی، نقاش و گرافیست نیز بود. در این گالری بخشی از نقاشی‌ها و طراحی‌های او قرار دارد که حتی قاب‌ این آثار را هم داوود اسدی به همراه همسرش ساخته است. باقی آثار از آنِ همسر داوود اسدی است که طراحی، مجسمه‌سازی و ساخت این آثار را از داوود اسدی فرا گرفته است و جز داوود اسدی، استادی نداشته است.