تسلیت ایام سوگواری حسینی

 

 

پیام ویدیویی افسانه پارسا و برادرش(سامان سحریان) به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)


 

 

تسلیت افسانه پارسا و برادرش در اینستاگرام سامان سحریان به نشانیِ

https://instagram.com/samansahariyan_officials