اول فروردین ۱۳۹۷،‌ ده سال از رفتنت گذشت…

نو شدن سال
با یاد تو
بیداری خورشید
با یاد تو
پایان بردن هر سال
با یاد تو
خاموشی آفتاب هر روز
با یاد تو معنا دارد داود هنرمند

ده سال گذشت از رفتن تو ولی هنوز هستی با ما…
پرواز پرنده و چرخش ماه را با چشمان مهربان تو دیدم و به یاد دارم نجواهای خوش آهنگ و نغمه‌های دلکش را که با تو جان می‌گرفت و جان می‌داد…

داود عزیزم
حال این روزها خوب از سبزه‌ی یاد تو ست و هفت‌سین، سین اولش را از سادگی تو می‌گیرد و سین دومش از سلامتی دانیال می‌آید و کنار آیینه و عکس تو می‌نشیند.

 

 

تبریک افسانه و دانیال به داوود