خبری در راه است

 

عزیزتر از جانم

دانیالم

۱۵ آذر، روزی که تو آغاز شدی.

دلبندم!

بند بندِ دلت به خدا بسپار که بیشتر از من…

هوایت را دارد

و تو سهم من از تمام زندگی

با تمام وجودم دوستتت دارم

امروز روز توست

روز میلادت دنیا تبسم کرده است

عشق مادرانه‌ای که من به همراه تبریکم

روانهٔ قلب مهربانت می‌کنم

پسرم روز زمینی شدنت، مبارک